Art Education

Kunstworkshop bij de De Bonkelaar – Openbare basisschool voor Daltononderwijs, Almelo, 2014

Naast haar bachelor of Fine Art heeft zijn in

2014-2015 een 1 jarige Post-HBO BIK (Beroeps kunstenaar in de klas) opleiding gevolgd. Als kunstenaar ontwikkelt zij kunst workshops voor de basisscholen. Zij kan ook kunst workshops op maat voor volwassenen geven.

Als Kunst docent biedt zij niet alleen beeldende kunstworkshops. Zij bedenkt ook thema’s waarbij ook fotografie, muziek, toneel en art performance een rol spelen.

Sumchog is veelzijdig en flexibel. Voor uw school wil zij projecten bedenken, waarbij zij de leerlingen uitdaagt om veel kanten van hun persoon te laten zien. Sumchog leert de leerlingen om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Haar instructie is visueel gericht. Door haar kunstworkshops leren de leerlingen zich op een creatieve manier te uiten. Bijvoorbeeld door op te treden voor andere groepen van de school. Sumchog heeft ervaringen met alle groepen van een basisschool. Daarnaast heeft zij ook bij OCR ’t Roessingh stage gelopen. Deze school is bedoeld voor kinderen met een handicap, een niet aangeboren hersenletsel of gedragsstoornis.

Sumchog daagt de leerlingen uit om zelf met ideeën te komen, om samen te werken aan groepsopdrachten. Door haar verschillende werkvormen die zij op een visuele wijze aandraagt haalt zij bij de leerlingen hun originele kwaliteiten naar boven.

Kunstworkshop bij de Obs – De Bonkelaar, Almelo 2014